Skip to main content

This section of the website is only for patients that have been prescribed Coagadex® (human coagulation factor X)

If you are a healthcare professional

Enter the HCP area

Patient Area

Coagadex® Příbalová Informace

Coagadex® Příbalová Informace

Příbalová informace

Hlášení nežádoucích účinků

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek