Skip to main content

This section of the website is only for patients that have been prescribed Coagadex® (human coagulation factor X)

If you are a healthcare professional

Enter the HCP area

Patient Area

Coagadex® Písomná informácia pre používateľa

Coagadex® Písomná informácia pre používateľa

Písomná informácia pre používateľa

Hlásenie vedľajších účinkov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná ul. 11
SK-825 08 Bratislava 26

Tel: + 421 2 507 01 206

e-mail: [email protected]

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosťliekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch

Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/

ALWAYS READ THE INSTRUCTIONS ON THE PROVIDED PACKAGE LEAFLET CAREFULLY

OTHER HEALTH INFORMATION WITHIN THIS WEBSITE IS PROVIDED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY AND IS NOT INTENDED TO REPLACE DISCUSSIONS WITH HEALTHCARE PROFESSIONALS (DOCTOR OR PHARMACIST)